Застраховка живот облекчава данъците с 10%. Можем да се възползваме от данъчно облекчение за доброволно осигуряване и застраховане от доходите си от миналата година, но малка част от хората знаят за тази възможност, коментира адвокат Христо Василев. Той обясни, че това данъчно облекчение е в размер до 10% от суматаContinue Reading

През тази година се разширява кръга от институции, които могат да да изискват данъчна и осигурителна информация. Максималният срок на продължителност на проверките по Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс вече е 6 месеца. Това стана ясно от последните промени в закона, обобщи адвокат Христо Василев. Той поясни, че такъв тип проверкиContinue Reading

Трудов договор Трудовият договор е съглашение по силата на което едно лице, носител на работна сила и друго лице или неперсонифицирано образувание, по силата на което носителят на работната сила се задължава да предоставя работна сила при спазване на определена дисциплина, а другото лице – да осигурява условия за извършванетоContinue Reading

управител-на дружество-задължения

Въпрос и отговор Въпрос: Отговаря ли управителят на дружество за задълженията му? Отговор: Този въпрос следва да се разреши съгласно Указание №24-00-10/30-06-09 на изпълнителния директор на НАП във връзка с възникнали въпроси относно прилагането в практиката на чл.19 от ДОПК. Това касае случаите, когато не е подадена декларация за целитеContinue Reading

създаване на фондация

Фондация и “офшорки“ Краят на офшорната ера – Стандартът за Автоматичен Обмен на Информация (или Common Reporting Standard (CRS)), FATCA и новите предизвикателства към финансовата и банковата тайна. Българска фондация – защо би могла да ви е необходима? Отдавна отминаха дните, когато банковата тайна беше възприета като неотменимо човешко правоContinue Reading

International Emigration Expo

Екипът на кантората участва в Международното Имиграционно Експо (International Emigration Expo), което се проведе в гр. Киев, Украйна на 30.09.2016г. и 01.10.2016г., където нашият представител изнесе лекция на тема “Видове пребиваване на чужденци в България. Получаване на българско гражданство посредством извършване на инвестиции.“.Continue Reading

Коректни ли са застрахователите в България? Коректни ли са застрахователите в България , изплащат ли се навреме застрахователните обезщетения? Това са въпроси, които вълнуват всички, сключили застрахователни полици и претърпели вреди от застрахователни събития. За съжаление след претърпяване на вреди от застрахователно събитие е нелек пътя за получаване на обезщетениеContinue Reading

лекция в Хонг Конг

Хонг Конг. Лекция на тема проидобиване гражданство за инвестиции и особеностите относими към притежателите на Британски паспорти от отвъдморските територии (British Overseas Teritorries). За повече подробности, моля посетете http://www.bulgarian-citizenship.org/hong-kong-2018 Последни новини от Хонг Конг (лято на 2019) Размириците от лятото на 2019 в Хонг Конг, изразяващи се в активни про-демократичн протестиContinue Reading