International Emigration Expo

Участие на International Emigration Expo 2016 – Киев, Украйна

Екипът на кантората участва в Международното Имиграционно Експо (International Emigration Expo), което се проведе в гр. Киев, Украйна на 30.09.2016г. и 01.10.2016г., където нашият представител изнесе лекция на тема “Видове пребиваване на чужденци в България. Получаване на българско гражданство посредством извършване на инвестиции.“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *