Христо Василев – кариера и призвание като адвокат

Адвокат в Софийска адвокатска колегия. Вписан през 02.10.2002г.с личен номер 1000410610.

През 2000г. завърших с пълно отличие специалност „Право“ в Софийски университет „Климент Охридски”. Магистър по право. Член съм на Международната адвокатска колегия (International Bar Association) със седалище в гр. Лондон.

  • 1999г. – Правен експерт и съветник в Агенция за приватизация,
  • 2001г. – Правен експерт в „ДЗИ – Общо застраховане” АД.
  • 2002г. – Главен юрисконсулт в Министерство на образованието – регионален инспекторат.
  • 02.10. 2002 г. – Адвокат от Софийска адвокатска колегия.
  • Богат опит в сферата на търговско, вещно, трудово, административно, застрахователно, данъчно и наказателно право.

Представителство пред съдебни институции

Процесуално представителство както пред български, така и пред международни съдебни институции – Европейски съд по правата на човека – Страсбург, Съдът на европейския съюз в Люксембург, международни арбитражи и други.

Специализации, научна кариера и преподавателска дейност

Завършвайки  Софийски университет „Климент Охридски”, придобих специализация „Правораздаване“. Завършени международни специализации със сертификати: „Европейско бизнес право” – Университета „Лунд”, Швеция (Faculty of law, Lund University), „Въведение в американското право” – Университет „Пенсилвания”, Филаделфия – САЩ (University of Pennsylvania Law School). 2015г. – докторантура по гражданско процесуално право в СУ „Св. Климент Охридски” с тема на дисертационния труд „Доказването във въззивното производство на съдебния исков процес”.

Преподавател съм по гражданско процесуално право в Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет. Преподавател на свободна практика.

Адвокатска кантора „Христо Василев“

Адвокатска кантора „Христо Василев” прeдоставя комплексно правно обслужване на български и чуждестранни клиенти. Екипът ни се състои от адвокати с дългогодишен опит и практика в българското, и европейско право. Предлагаме гъвкави правни решения и стратегии, издържали проверката на времето и изградени въз основа на нашия богат опит. Кантората ни работи при спазване на принципите на конфиденциалност на информацията, гъвкавост, индивидуален подход към клиента, задълбочено и детайлно изучаване на всеки случай, информираност и правилно взаимодействие с клиента. Предлагаме първокласни правни услуги и точно изпълнение на поетите ангажименти. Говорими езици:  английски, немски и руски.

Нашата дейност се основава на добри адвокатски практики и строги принципи, които са утвърдили името на кантората на пазара на правни услуги. 

Индивидуален подход към всеки случай

Отчитаме индивидуалните особености на казуса на всеки наш клиент. Всеки случай се разглежда не само през призмата на нашия опит, но и през призмата на най-актуалната българска и европейска практика. Освен стандартни правни решения изготвяме и строго индивидуални  правни концепции и стратегии в зависимост от спецификата и сложността на конкретния случай. 

Информираност на клиента и динамична обратна връзка 

Едно от най-големите предимства на нашата кантора е създаването на добър диалог с клиента. Ние поддържаме постоянен контакт с нашите клиенти и отчитаме техните желания и предложения. Ползваме уникална адвокатска деловодна система и клиентите ни във всеки един момент могат да се информират за етапа на развитие на който се намира техния казус. Винаги насърчаваме нашите клиенти си да се свързват с нас когато имат въпроси и предложения към нас. По този начин ние им предлагаме услуга, която удовлетворява техните нужди и създава едно високо и безкомпромисно ниво на обслужване. 

Професионализъм и Креативност

В нашата дейност се опираме на изпитани и доказани добри адвокатски практики и се стремим да ги прилагаме за успеха на нашите клиенти. Нашата информираност и постоянно допълване на знанията ни е нашето най-силното оръжие. Въпреки, че сме утвърдени професионалисти, непрекъснато се стремим да се усъвършенстваме и да защитаваме правата на доверителите ни по най-добрия възможен начин. Много често креативността ни е гаранция за успешно разрешаване на случая и удовлетворяване на интересите на клиента.

Ако сте в сложна правна ситуация, предстои ви съдебно дело, получавате неточни правни съвети или просто имате нужда от правна услуга, тогава се обърнете към моята кантора.


Кантората

Централен офис:

София, бул. Джеймс Баучър № 103, ет.5, офис 9

Бек офис:

София, ул. Г.С. Раковски № 145, вх. Б, ет.2, ап.6 (офисът се намира срещу НАТФИЗ до УниКредит Булбанк и ресторант HAPPY)

E-mail: attorney@vasilev-lawoffice.com

Контакти-телефони:

+359-2-4260393;

+359-889-008 827 – за записване за консултации и информация по текущи дела;

+359-899-812 996 – за завеждане на нови съдебни дела.

Работно време на адвокатската кантора:

понеделник – петък   9.00 до 19.00 часа

събота и неделя – почивни дни

*При спешни и неотложни случаи приемам клиенти в събота и неделя след предварителна уговорка.

Услуги с основна насоченост за чуждестранни граждани:

Corporate and Civil Law in Bulgaria: www.bglaw.eu

Immigration law: www.posolstvo.eu

Company formation services: www.euroformat.eu


Доверието в нас означава сигурен успех за вас!