Извънредно положение в България поради разпространението на covid-19

Онлайн и дистанционни услуги по удължаване срока на български визи

Уважеми клиенти,

Предлагаме правна помощ и съдействие при всички административни процедури за издаване на краткосрочни визи, разрешение за работа, студентски и бизнес визи, виза тип Д за дългосрочно пребиваване в Република България. Консултантска помощ при получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в Република България, удостоверения и карти за пребиваване. Правна помощ и представителство за получаване на българско гражданство. Стартиране на бизнес на чужденци. Регистрация на търговски дружества. Изгодно закупуване на имоти и търговски предприятия. Предоставяне на данъчен и съдебен адрес. Пълно комплексно обслужване и консултиране на бизнеса относно данъчни и митнически режими, наемане на служители, строителство, индустриална и интелектуална собственост, съдебни спорове и арбитраж. Сертифициране на чуждестранни инвестиционни проекти. Правна защита срещу нелоялна конкуренция.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения