Имиграционни услуги за чужденци и българи с чуждестранни членове на семейство

Предлагаме правна помощ и съдействие при всички административни процедури за издаване на краткосрочни визи, разрешение за работа, студентски и бизнес визи, виза тип Д за дългосрочно пребиваване в Република България. Консултантска помощ при получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в Република България, удостоверения и карти за пребиваване. Правна помощ и представителство за получаване на българско гражданство. Стартиране на бизнес на чужденци. Регистрация на търговски дружества.

Проблеми с получаване на българско гражданство от граждани на Северна Македония

Българско гражданство по произход. Какви са последните действия на държавните органи при разглеждане на молби от граждани на Република Северна Македония

Извънредно положение в България поради разпространението на covid-19

Онлайн и дистанционни услуги по удължаване срока на български визи