Проблеми с получаване на българско гражданство от граждани на Северна Македония

Българско гражданство по произход. Какви са последните действия на държавните органи при разглеждане на молби от граждани на Република Северна Македония

Извънредно положение в България поради разпространението на covid-19

Онлайн и дистанционни услуги по удължаване срока на български визи

Уважеми клиенти,

Предлагаме правна помощ и съдействие при всички административни процедури за издаване на краткосрочни визи, разрешение за работа, студентски и бизнес визи, виза тип Д за дългосрочно пребиваване в Република България. Консултантска помощ при получаване на разрешение за продължително и постоянно пребиваване в Република България, удостоверения и карти за пребиваване. Правна помощ и представителство за получаване на българско гражданство. Стартиране на бизнес на чужденци. Регистрация на търговски дружества. Изгодно закупуване на имоти и търговски предприятия. Предоставяне на данъчен и съдебен адрес. Пълно комплексно обслужване и консултиране на бизнеса относно данъчни и митнически режими, наемане на служители, строителство, индустриална и интелектуална собственост, съдебни спорове и арбитраж. Сертифициране на чуждестранни инвестиционни проекти. Правна защита срещу нелоялна конкуренция.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения