Многобройни съдебни победи

Аз и моите сътрудници запомнихме тези години с трудните моменти, но и с многобройните победи, които извоювахме за нашите клиенти. Винаги съм бил воден в работата си най-вече от интересите на моите клиенти, за да разреша ефективно и трайно техните проблеми. Адвокатът трябва да прояви творческо и креативно мислене за да може да разчупи консервативните шаблони на съда и дори на ръба на закона да защити клиента си. Винаги съм залагал на нестандартното мислене и новаторството в разглеждането и усъвършенстването на на утвърдените правни модели.

Иновативни правни решения

Създаването на нови правни решения и пътища винаги е съществена част от моята работа. Най-важното в нашата професия е адвокатът да влага сърце и душа в работата си без да пести сили, защото добрата работа създава добро име на адвоката, а доброто име е най-голямата награда за мен.