The people of Hong Kong are massively applying for second citizenship by investment. They are also buying real estate abroad on a massive scale. Are they preparing themselves to leave their country for good? Please read more at the Hong Kongers demand second citizenship.

The importance of the second citizenship in Hong Kong /update summer 2019/ 

The Americans apply more and more for Bulgarian citizenship by investment

Got Bulgarian ID or passport? But are you sure you got genuine documents?

ЕКИПЪТ

Екипът прeдоставя комплексно правно обслужване на български и чуждестранни клиенти. Екипът се състои от адвокати с дългогодишен опит и практика в българското и европейско право.

Предлагаме гъвкави правни решения и стратегии, издържали проверката на времето и изградени въз основа на нашия богат опит. Кантората работи при спазване на принципите на конфиденциалност на информацията, гъвкавост, индивидуален подход към клиента, задълбочено и детайлно изучаване на всеки случай, информираност и правилно взаимодействие с клиента.

Виж повече

ЕКИПЪТ

Екипът прeдоставя комплексно правно обслужване на български и чуждестранни клиенти. Екипът се състои от адвокати с дългогодишен опит и практика в българското и европейско право.

Екипът прeдоставя комплексно правно обслужване на български и чуждестранни клиенти. Екипът се състои от адвокати с дългогодишен опит и практика в българското и европейско право.

Предлагаме гъвкави правни решения и стратегии, издържали проверката на времето и изградени въз основа на нашия богат опит. Кантората работи при спазване на принципите на конфиденциалност на информацията, гъвкавост, индивидуален подход към клиента, задълбочено и детайлно изучаване на всеки случай, информираност и правилно взаимодействие с клиента.

Предлагаме първокласни правни услуги и точно изпълнение на поетите ангажименти. Говорими езици – английски, немски и руски език. Нашата дейност се основава на добри адвокатски практики и строги принципи, които са утвърдили името на кантората на пазара на правни услуги.

Виж повече
logo Citizenship and Investments LTD
logo - the Passport
logo Citizenship and Investments LTD
logo - the Passport
BGLAW.eu logo
logo Euroformat.eu
logo Posolstvo.eu
logo Citizenship and Investments LTD
logo - the Passport
BGLAW.eu logo
logo Euroformat.eu
logo Posolstvo.eu
BGLAW.eu logo
logo Euroformat.eu
logo Posolstvo.eu

Vasilev-Lawoffice.com пази вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).