Уважеми клиенти,

Предоставяме комплексни правни услуги на чужди граждани и чуждестранни юридически лица, които желаят да инвестират на територията на Република България, респективно в рамките на Европейския съюз. Правна помощ и съдействие при стартиране и организиране на вашия печеливш бизнес в България с необходимата правна форма за това. Учредяване и регистрация на юридическо лице или търговско дружество. Изгодна инвестиция в рентабилни и перспективни български предприятия със съответния правен (Due diligence) и финансов анализ. Статут на продължително пребиваване в България за вас и вашите служители.Реализация на вашите идеи и организация на вашия бизнес в България. Запознаване с условията за извършване на бизнес в България. Предлагане на интересни и атрактивни недвимижими имоти, в които да инвестирате. Наемане на компетентен и квалифициран местен персонал. Данъчно оптимизираме и минимизираме разходите и данъците във вашата дейност за да осъществите още по-изгодна реинвестиция в България или друга държава. Ние ще ви предложим правна сигурност, като нашите адвокати ви представляват пред всички държавни институции и защитават вашите интереси по всички възможни казуси от всякакво естество по повод на вашата дейност.

Адвокатските хонорари се изчисляват съгласно НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения