Записът на заповед и менителницата са извънсъдебни изпълнителни основания. Записът на заповед е едностранна формална сделка, с която едно лице наречено издател се задължава да заплати определена парична сума на друго лице наречено ремитент или поемател на записа на заповед. Разликата с менителницата е, че записът на заповед е обещание за плащане, а не нареждане за плащане. Менителницата е конститутивна ценна книга и за разлика от записа на заповед представлява едностранна формална сделка с която едно лице – издател – нарежда на друго лице – платец – да заплати парична сума на трето лице – поемател или ремитент на менителницата.

Чекът подобно на записа на заповед и менителницата представлява извънсъдебно изпълнително основание. Чекът е ценна книга с която с която издателят нарежда на платеца да се плати определена сума. Чекът е платежно средство и по него не се плаща лихва, тъй като се плаща в кратки срокове.