създаване на фондация

Фондация (НПО)

Фондация и “офшорки

Краят на офшорната ера – Стандартът за Автоматичен Обмен на Информация (или Common Reporting Standard (CRS)), FATCA и новите предизвикателства към финансовата и банковата тайна. Българска фондация – защо би могла да ви е необходима?

Отдавна отминаха дните, когато банковата тайна беше възприета като неотменимо човешко право и икономически приоритет. След края на миналия век се появиха нови предизвикателства и световните правителства сега провеждат проактивна политика на борба с тероризма, укриването на данъци и прането на пари. Този двубой, макар и напълно оправдан, идва на определена цена. Не само неприкосновеността на личния живот на престъпниците, но за съжаление и обикновеният гражданин, спазващ закона, страда от всички международни споразумения за обмен на инфоамация и непрекъснатите „течове“ на откраднати финансови и банкови данни.

Финансова неприкосновеност?

Има ли останали опции за тези, които все още вярват в правото на финансова неприкосновеност? Доказаната стара максимум, конституционният принцип на английското право, че “Всичко, което не е забранено, е позволено” изглежда вече остаряла. Сега следва да се разсъждава повече в смисъла на „Само това, което е изрично позволено, не е забранено“. Офшорните компании, въпреки че са напълно легални в повечето юрисдикции, сега се разглеждат като абсолютно табу. Много правителства заплашиха, че всичките им граждани, чиито имена се появиха в многото скандали с течове на офшорна информация, са под наблюдение и ще бъдат внимателно проверявани и разпитвани. Сега банковите сметки в Швейцария се възприемат като инкриминиращо доказателство за вина. Презумира се за наличие на вина дори само обстоятелството за наличие на финансови отношения с Алпийската държава. Световните правителства плащат на недобросъвестни финансови служители за информация за откраднати клиенти – противоречива практика, която сега е често срещан стандарт сред повечето западни държави.

Има ли решение?

И все пак, има ли правно решение на тези проблеми? Какво може да се направи по законен начин за да се защитят личният живот и инвестициите на гражданите? Едно е ясно – каквото и да се направи, това трябва да е 101% законно. Дори и най-малкото съмнение в законността на споразумението със сигурност ще предизвика негативни последици при следващия теч на офшорна информация или при следващото международно споразумение за обмен на информация.

“Nominee” или подставен бенефициент

Най-очевидното решение би било използването на така нареченото “nominee”, или подставен бенефициент. Обаче, съгласно последните законодателни актове, CRS, FATCA и други, гражданите трябва да декларират изрично истинския бенефициент. В много случаи това е наред и поверителността на инвеститора ще бъде запазена, до известна степен. В други случаи обаче това е неприемливо. Споразуменията за разкриване на информация и политиките за обмен на информация, съчетани с неблагоприятно национално законодателство, могат да доведат до много сериозни последици. Нашите специалисти могат да ви помогнат, като вземат предвид личното ви данъчно положение и да ви посъветват дали номиналната структура е подходяща за вашия конкретен случай.

Създаване на частна фондация

Друг вариант е създаването на частна фондация по българското законодателство, която структура има много предимства. Вие не само ще постигнете пълно съблюдаване на закона, но и ще останете далеч от всякакви противоречиви практики. Тук не можем да очертаем всички предимства, но защитата на активите е едно от основните. Активите на фондацията не принадлежат на нито един акционер или собственик (както при дружеството с ограничена отговорност – АД / ООД и др.), така че на практика не подлежат на никакви мерки за „конфискация“. Българският закон за фондациите е много гъвкав и при създаването на устава и има безкрайни възможности за допълнителна защита на активите на фондацията. Българските фондации се уреждат от отделен закон, който ясно ги разграничава от търговските дружества. От изключителна важност е правилното изграждане на фондацията с ясно виждане за защита на активите, неприкосновеността на личния живот и данъчните последици. За повече информация, моля посетете euroformat.eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *