Category Archives: Статии

Страшен или животоспасяващ е Законът за извънредното положение?!

Закон за извънредното положение

click here to read the article in English Законът за извънредното положение в “Държавен вестник” На 24 март Законът за извънредното положение беше обнародван в “Държавен вестник”. Повечето му разпоредби влизат в сила със задна дата – от 13 март 2020 г., а останалите от 24 март. Ще се опитаме накратко да ви запознаем с …

Спорната Наредба Н-18 за касовите апарати и СУПТО

Наредба Н-18 и Супто

Наредба Н-18 и поредното отлагане Наредба Н-18 развълнува и породи много коментари при търговските субекти, приемащи разплащания в брой на територията на Република България. СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговски обект) и Наредба Н-18 обхваща между 400 и 500 хил. фискални устройства с регистрация към НАП. Сега голяма част от тях трябва да …

Данъци 2020: важни промени и полезни съвети

Данъци 2020

Данъци 2020 – кои са по-важните промени?  В края на миналата година се разрази сериозна дискусия относно отдаването под наем на имоти през определени социални мрежи. Държавата се намеси и засили регулацията над този род бизнес. Извади го на светло и започна да го облага. Това засегна основно хора, отдаващи под наем свои имоти чрез …

Има ли шанс България да успее да екстрадира Божков от ОАЕ?

Васил Божков в ОАЕ

Божков в ОАЕ – предварително добре обмислен ход   На 2.02 главният прокурор Гешев триумфално обяви, че издирвания от българската държава хазартен бос Васил Божков е „задържан“ в ОАЕ. Васил Божков е в Дубай. И в това няма нищо случайно. Свидетели сме на отлично премислен и перфектно изпълнен план от хазартния бос. Според прокуратурата, Божков …

Общи правила при производство по несъстоятелност за всички страни от Европейската Общност (ЕО)

производство по несъстоятелност

Цел на процедурата ( Р№2015/848 ) Материалът запознава с уредбата на главните и вторични производства по несъстоятелност съгласно Регламент (ЕО) № 2015/848 на Съвета.  Той има върховенство над нормите на националните правни системи. Съдържащите се в него норми имат координационен характер за длъжници с имущество в различни държави-членки, което налага образуването на главно и вторично …

Застрахователно Обезщетение при Автомобилно Застраховане (ЗОАЗ)

обезщетение при автомобилно застраховане

При настъпване на застрахователно събитие за застрахователя възниква задължение да заплати на застрахования уговореното застрахователно обезщетение съгласно реда и условията, предвидени в Кодекса на застраховане (КЗ) и застрахователната полица. В много случаи застрахователят умишлено тълкува превратно условията по полицата и отказва изплащането на обезщетение. Кога застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение? Съгласно чл. 405, …

ЗОДОВ: Държавата е длъжна да възстанови равновесието ако ви навреди!

Конституция РБ

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) Конституция на РБ и Институт на Отговорността  Според Основният закон на Република България, Конституцията, Държавата може и трябва да носи отговорност ако с незаконни действия (или бездействия) нейни органи или служители са нанесли вреда на граждани или организации. Държавата е длъжна да възстанови равновесието от …

Нелоялна конкуренция и как да се защитим от нея?

нелоялна конкуренция

Същност (нелоялна конкуренция) Законът за защита от нелоялна конкуренция (ЗЗК) е „инструментът“, който служи на търговските организации за да се опазят от нерегламентираните опити на конкуренцията да ги победи на пазара. Всяко неспазване на общоприетите правила на бизнес конкуренцията, които нарушават ЗЗК, се определя като нелоялна конкуренция. Освен това съществуват и неписани правила на добросъвестна …

Данъчни облекчения за фирми и физически лица

данъци България

Първа част: Данъчни облекчения за фирми Данъчните облекчения в България не са мираж – те съществуват. И не са малко. Облекчения, които биха могли да ви спестят средства и да ви носят дивиденти. Прехвърлянето на печалбите в по-благоприятен данъчен режим е само една от опциите. В този материал ще се опитаме да ви запознаем с …

Ревизия от НАП? Не се стряскайте, вие имате права!

tax services

Данъчна култура… Много често в практиката на НАП данъчно задължените лица (физически и юридически) не са подготвени за изпълнението на ревизия по чл. 110 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Не познават достатъчно коректно правата си, чрез които могат да се защитят. Нямат добре подготвен юридически екип, който да се грижи за тази специфична и много …