финансова помощ covid-19

Европейската Комисия подготвя финансова помощ за компаниите в ЕС пострадали от Covid-19. Какви са условията за кандидатстване?

Програми за финансова помощ в България и ЕС за подпомагане на бизнеси засегнати от пандемията коронавирус. 

 

Обсъжда се отпускането на държавен кредит за засегнатите европейски компании, който да е с размер до 5% от годишния им оборот

 

Инициативата на ЕК за финансова помощ все още не е в окончателен вариант, защото от регулатора по защита на конкуренцията в ЕС очакват и мнението на съответните национални органи.

Предвижда се заемът да покрива до 40% от разходите за заплати на работодателя.

ЕС вече облекчи правилата за отпускане на държавна помощ. Бяха освободени трилиони евро помощ за да се спасят най-засегнатите от пандемията бизнеси.

Работещи програми за финансова помощ за подпомагане на българския бизнес

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)

ОПИК вече стартира своя проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

От Управителния съвет на ОПИК искат да предоставят оперативен капитал на засегнатите малки и средни предприятия в страната за да успеят да се справят с кризата от пандемията.

Размер субсидии

Минимална субсидия: 3 хил. лева.

Максимална субсидия: 10 хил. лева (очаква се макс.размер да бъде увеличен).

Предимство при оценяването ще имат подалите първи своите документи за кандидатстване.

Условия за кандидатстване:

1. Участници могат да бъдат юридически лица или ЕТ, регистрирани преди 1-ви януари 2019 г. Наличие на съществуващи данни за осъществявана стопанска дейност през 2018 и 2019 г. Кандидатите трябва да отговарят на определението за малко или средно предприятие според едноименния закон.

2. Трябва да имат отчетен спад от минимум 20% в оборота за месеца предхождащ този, в който е подадена молбата за помощ. Като база се взима средноаритметичния оборот от 2019 г.

3. Затрудненията трябва да са настъпили след 1 януари 2020 г. и те да са следствие пандемията от коронавирус.

Програма „60 на 40“

Програмата „60 на 40“ беше стартирана от Министерския съвет с цел да се компенсират предприятията засегнати от спирането на дейността си поради пандемията от Covid-19. След немалко спорове и дискусии, първоначалният вариант на програмата беше ревизиран, а обхвата на бизнесите, които биха могли да се възползват – сериозно разширен. Извън борда останаха предприятията, които се занимават със селско стопанство; финанси и застраховане; образование; държавно управление; дейности на екстериториални организации и служби; хуманно здравеопазване и социална работа; дейности на домакинства като работодатели.

Всички останали фирми и бизнеси могат да кандидатстват по програмата. Ако предприятието е преустановило работа заради пандемията от коронавирус, нa рaбoтници и cлужитeли има възможност дa ce изплaщaт кoмпeнcaции c цeл зaпaзвaнe нa зaeтocттa им в прeдприятиeтo.

Бизнеси, чиято дейност е пряко забранена от ограничителните мерки, няма нужда да доказват намаляване на приходите си. Онези, за които няма пряка забрана за спиране на работа, могат да кандидатстват, ако приходите им в месеца, предхождащ подадената молба, са намалели с 20% спрямо същия месец на 2019 г.

В окончателният вариант на програмата от 2.04.2020 г. са предвидени 3 различни възможности за кандидатстване за компенсации:

Вариант I:  Поради забрана на държавен орган за извършване на дейността – Образец 1;

Вариант II:  Поради намаляване на приходите – Образец 2;

Вариант III: При установяване на непълно работно време – Образец 3.

 

 

Получаване на безлихвени кредити

Българската банка за развитие (ББР) стартира програма за отпускане на безлихвени кредити в размер до 4,500 лв. на физически лица. Те са предназначени да подпомогнат хора, които заради пандемията от коронавирус, не могат да упражняват професията си. Става дума основно за самоосигуряващи се и служители в неплатен отпуск.

12 банки кандидатстваха по програмата, а ББР вече подписа споразумения с първите 4 от тях: Общинска банка, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк. И четирите банки вече приемат заявления за безлихвени кредити.

Подробни изисквания, необходими документи и ПОМОЩ при кандидатстване по програмите за финансова помощ

 

Ако вие или фирмата ви проявявате интерес за участие в някоя от изброените програми (или друга програма в България или ЕС свързана с преодоляване на финансовите последици от пандемията от Covid-19), обадете ни се (+359-884-127525; +359-2-4260393)! Адвокатска кантора VD&A има огромен опит в областите Търговско право, Данъчно право, Инвестиции, Европейски инвестиции, Административно право и др. Нашите опитни експерти ще ви помогнат да подготвите всички необходими документи и да спазите изискванията по начин, който ще ви гарантира максимален успех при кандидатстване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *