Bulgarian law citizenship

Превод на английски език на Закона за българското гражданство

Законът за българското гражданство

Беше крайно време да има точен превод на английски език на Закона за българското гражданство. Сега, със съдействието на “Ситизеншип енд Инвестмънтс” ООД, английският превод е наличен тук.

Законът за българското гражданство е обект на много критики, най-вече заради колизията с българската Конституция в това кой се счита за български гражданин. Конституцията ясно посочва, че български гражданин е всеки, който има поне един родител – български гражданин. Законът за гражданството обаче предвижда процедура по натурализация за тези, които не са родени от български гражданин. С тази колизия много сериозно се е заел екипът на “Ситизеншип енд Инвестмънтс” ООД. В момента те подготвят петиция до българския парламент и до Конституционния съд. Моля, следете за повече новини относно предстоящата петиция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *