Category Archives: Новини

Данъчните проверки вече ще са до 6 месеца

През тази година се разширява кръга от институции, които могат да да изискват данъчна и осигурителна информация. Максималният срок на продължителност на проверките по Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс вече е 6 месеца. Това стана ясно от последните промени в закона, обобщи адвокат Христо Василев. Той поясни, че такъв тип проверки не могат да се правят …

Участие на International Emigration Expo 2016 – Киев, Украйна

International Emigration Expo

Екипът на кантората участва в Международното Имиграционно Експо (International Emigration Expo), което се проведе в гр. Киев, Украйна на 30.09.2016г. и 01.10.2016г., където нашият представител изнесе лекция на тема “Видове пребиваване на чужденци в България. Получаване на българско гражданство посредством извършване на инвестиции.“.

Данъчна оптимизация; изграждане на фирмена данъчна стратегия

данъчна оптимизация

Краят на безконтролното харчене Днес всяка сериозна фирма изгражда комплексна данъчна стратегия, която да намали данъчната й тежест. Нарича се още “данъчна оптимизация”. Глобалната икономическа криза през 2008г. сложи край набезконтролното харчене на фирмите и на опиянението от инвестиционниябум. Главната задача в новата икономическа ситуация стана съхранениетона икономическия растеж и оцеляването при условията на нарастващамеждуфирмена …

Управление и събиране на вземания

Събиране на вземания в условия на глобална икономическа стагнация “Управление и събиране на вземания” – какво всъщност означава това? През призмата на вече отминалата Световна Икономическа Криза (и назряваща нова) особено важен и наболял е въпросът за разплащанията между стопанските субекти и така наречената “голяма междуфирмена задлъжнялост”. Влошената икономическа среда генерира множество забавени плащания и …