Закон за извънредно положение

СК на ВСС: Държавната администрация ще носи съдебна отговорност ако превиши правата си по време на извънредното положение!

СК на ВСС: Администрацията ще отговаря и ако си „затваря очите“ за нарушения

Държавната администрация ще отговаря ако превиши правата си или си затвори очите за нарушения по време на извънредното положение. С това решение Съдийската Колегия(СК) на Висшия Съдебен Съвет(ВСС) даде зелена светлина в съдилищата да влизат вече дела за неоснователно предприети действия, силови мерки и акции на държавата свързани с извънредното положение.

Видеоконферентната среща на СК на ВСС беше свикана по искане на различни адвокатски съсловия. Те настояват да се разшири сферата на делата, които могат да се разглеждат  по време на Извънредното Положение(ИП). 

Адвокатите поискаха производствата по несъстоятелност, както и охранителните, изпълнителните, и регистърните производства – също да могат да се разглеждат. Ревизия на решението за делата, които се гледат на закрити врата, дела по наследяване и попечителство, заличаване на адресна регистрация, непропорционално взети мерки относно ограничаване разпространението на Covid-19 и др. – също беше сред приоритетите на адвокатите.

СК на ВСС: Дебати и решения

Основна причина да не се приемат исканията на адвокатите от СК на  ВСС е евентуалното създаване на прецедент. Подобен прецедент би могъл да обезсмисли като цяло затварянето на съдилищата. Защото ако се направи компромис за някои дела, ще трябва да се направи и за други. По тази причина Председателят на ВКС призова за по-обширни дебати. Включително по въпроса дали съдилищата могат да гледат дела по член 3, точка 1 от ЗИП (Закона за извънредното положение). Това е текстът, в който се казва, че спират да текат сроковете по всякакви производства. С изключение на наказателните производства, Закона за екстрадицията и европейските заповеди за арест, както и производства свързани с мерки за принуда.

Което означава, че все пак трябва да се отворят съдебните зали за наказателните дела. А това е в пряко нарушение на ЗИП в частта с мерките, опазващи живота и здравето на съдебните служители и гражданите.

Според Председателят на ВАС, г-н Чолаков, административни, търговски и граждански дела не бива да се допускат за разглеждане по никакъв начин заради спрените процесуални срокове. А за да могат да се разглеждат поне делата, за които е взето решение да се допуснат, трябва да се промени ЗИП

ВАС ежедневно е подложен на канонада от оплаквания и жалби срещу заповедите на МЗ, и министър Ананиев. И по-специално заповедта касаеща задължителното носене на маски. За момента обаче това е извън правомощията на съда. Необходимо е да се промени текста на закона (след искане на ВСС) и едва тогава въпросните жалби биха могли да бъдат разгледани. В момента съдебната власт е в позиция на абдикация, според Атанаска Дишева.

Министърът на Правосъдието

Правосъдният министър Д.Кирилов също изказа мнение по въпроса. Според него главното е защитата на гражданите. Те трябва да бъдат спокойни, че „през този период няма да пропуснат процесуален срок, няма да бъдат злепоставени в правното си положение“. Според министър Кирилов въпросът е по-скоро на ниво сигурност и охрана на сградите. Охраната трябва да гарантира спазването на мерките срещу разпространението на вируса. Наказателните дела трябва да се осъществяват във всички фази. Такава е волята на законодателят. Правосъдният министър добави, че ако има нов дебат, той лично би настоявал за възможност, която да гарантира контрола и носенето на съдебна отговорност за администрацията по налагането на актовете свързани с извънредното положение.

Помощ при административен натиск

Ако вие или фирмата ви имате затруднения, били сте подложени на административен натиск или санкции свързани със Закона за извънредното положение, може да потърсите специализирана юридическа помощ или консултация. Адвокатска кантора Христо Василев разполага с опитни юристи в области Административно право, Трудово право, Гражданско и Гражданско процесуално право, Търговско право и др. Обадете ни се!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *