ВАС - Върховен Административен Съд

Правни новини от ВАС (Върховния Административен Съд)

Наредбата на СО (Столична община), която позволяваше налагане на глоби с фиш при паркиране, беше отменена от ВАС (Върховния Административен Съд)

ВАС (Върховния Административен Съд) ОКОНЧАТЕЛНО се произнесе по Наредбата на СО и обяви текстовете й, позволяващи съставяне на глоби на нарушители при паркиране с фиш – за нищожни. Това означава, че глобите с фиш в София вече са отменени – те са незаконни. Справка: административно дело номер/10567 на ВАС.

Решението на ВАС преустановява налагането с фиш на всякакви забрани, ограничения и правила по организацията на движението на ППС (пътни превозни средства) по пътищата на СО.

Наредбата на СО в членове 140 и 133 предвиждаше съставяне на глоби с фиш за дребни нарушения. ВАС не се съгласи, постановявайки, че СО няма законодателна компетентност да налага глоби с фиш за подобни дребни административни нарушения. Административни нарушения от подобен род могат да се налагат само със закон, а наредбата на Столична община няма тази сила. Освен това наредбата на СО дублира разпоредби от ЗДП (Закона за движението по пътищата) и по такъв начин нарушава ЗНА(Закона за нормативните актове), член 8.

Ето защо наредбата на СО (разпоредби чл. 133/ чл. 140, ал. 1, 3, 4) е обявена за нищожна.

 

ВАС: ограничението от 120 км по магистралите отпада

ВАС отмени член 73 алинея 1 от Правилника за прилагане на ЗДП, където се казва, че шофьорите от категория В не могат да превишават 120 км в час по автомагистралите. Причината за това решение е, че съществува нормативен акт с по-висока степен – ЗДП (Закон за движението по пътищата) в сила от 01.09.1999 г. Той отменя член 73 на Правилника. Ето защо ограничението от 120 км в час отпада.

Административното дело бе стартирано по жалба от физическо лице. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред 5-членно жури на ВАС.

 

ВАС отхвърли жалбата на Явор Бахаров, К.Николов и С.Илиев за наркотичните вещества в кръвта

Според артиста Явор Бахаров и другите двама жалбоподатели, има дискриминация при установяване на наличието на алкохол и/или наркотични вещества в кръвта. За алкохола съществува допустима минимална граница, а за наркотиците – не. Не се отчитало и въздействието на отделните наркотични вещества върху организма.

Тричленката на ВАС отхвърли жалбите насочени срещу Наредба № 1 от 19.07.2017 г., третираща реда при установяване наличието на забранени вещества (алкохол и/или наркотици) в кръвта.

Основният аргумент в жалбите на 3-те ФЛ касае нарушение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. Но според върховните магистрати подобно нарушение няма. Липсва тежест и на твърдението, че не са отразени финансовите резултати от прилагането на наредбата. Отхвърлено е и възражението за липса на анализ и сравнение на нашето законодателство с това на ЕС по темата.

От ВАС считат, че наредбата ще наложи достатъчно ефективни правила при определяне употребата на забранени вещества, които да доведат до намаляване на пътните произшествия причинени след употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

Отхвърлено е и искането за определяне като незаконосъобразен член 27, алинея 3 от Наредбата, който дава възможност в седемдневен срок да бъде поискан повторен химически анализ. Според магистратите този член не само, че не ограничава правото на защита, а точно обратното – допълнително я укрепва. Поставянето на срок е нормална практика и е в съответствие с предвидените по НПК срокове.

Решението на тричленния ВАС може да бъде обжалвано пред петчленен състав.

 

Адвокат Административно право

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *