НАП и мярката запечатване на обект

НАП и бизнеса предоговориха административната мярка „запечатване на търговски обект (ТО)“

НАП облекчава мярката в името на баланса

След проведен обществен дебат между представители на държавата (в лицето на НАП)  и най-големите браншови организации в България, се стигна до компромисно решение по отношение налагането на крайната административна мярка „запечатване на търговски обект (ТО)“.

Балансът между интереса на държавата и този на бизнеса е основната причина за това решение. Принципно, ако извършването на нарушение от търговеца не води задължително до ощетяване на фискалната политика на държавата, от НАП ще облекчават режима за прилагане на крайната принудителна мярка. Т.е. няма нужда за всяко нарушение да се спира дейността на ТО.

 

Промените от НАП

След споменатата среща с бизнеса, НАП реши да актуализира принудителната административна мярка, с която се „запечатват“ ТО.

Най-сериозните промени гласят, че:

при липса на реквизит във фискалните бонове; липса на паспорти на касовите апарати; неподаване на коректни данни към НАП

– всичко това вече няма да води до автоматично закриване на обекта.

Търговски обекти ще се запечатват след щателно проучване на констатираното нарушение. Освен това ще се проследява във времето назад цялостното данъчно поведение на собственика. Едва тогава, при доказано недобросъвестно поведение, ще се прибягва до крайната принудителна мярка.

 

Налагане на конкретни критерии

От НАП налагат конкретни критерии на служителите си, по които да се изпълнява запечатването на ТО. От тях ще зависи и за какъв период от време ще бъде налагана мярката.

 

Ето някои от основните критерии:

– тежест на нарушението;

– има ли повторяемост на нарушението;

– тип и размер на ТО;

– размер на установената разлика в касовата наличност;

– и др.

В акта за всеки отделен случай ще се излагат мотивите за изпълнение на мярката.

 

Кога мярката  „запечатване на ТО“ ще се изпълнява веднага?

Ако отлагането няма да доведе до необходимата промяна (обекта е със сезонна или временна дейност; или става дума за събитие от рода на концерт, панаир, изложение и др.). Както и при липса на касов апарат (фискално у-во) в ТО.

 

Правна помощ при проблеми с НАП

Правна кантора Христо Василев е отворена за всеки казус от област Данъчно Право, който ви притеснява. Независимо дали става дума за данъчна ревизия, възстановяване на ДДС, определяне на размер на данък, представителство пред съд, обжалване на вече взети решения и мн.др. – адвокат Христо Василев и екипа на кантората са на ваше разположение. Обадете ни се.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *