hotel staff in Bulgaria

Наемане на нискоквалифицирани работници от чужбина

Дойде ли времето България да започне да наема нискоквалифицирани работници от чужбина

Заплатите в България бележат сериозен ръст през последните няколко години. Интересът на много чужденци да имигрират в страната ни с цел работа също нарасна значително. Много от тези чужденци търсят основно нискоквалифицирана работа. За съжаление обаче, процедурите по получаване на работна виза и разрешение за пребиваване са кошмарно сложни.

Огромен брой запитвания за адвокатска помощ за получаване на разрешение за работа

През последната година и повече получаваме огромно количество запитвания за съдействие на чужденци от страни от извън ЕС, желаещи да получат работна виза за България. Много от запитванията идват от страни от Югоизточна Азия, Дубай или от местни български работодатели. Рязко нараства и броят на запитванията от африкански страни (например Нигерия).

Допълнителна информация

Препоръчваме ви да прочетете статията Наемане на работници от Бангладеш в България – лесно ли е? Можете да прочетете и друг, много информативен анализ на законодателството в България от Александър Добринов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *