коригираща декларация

Какво представлява еднократната коригираща декларация?

Данъчна декларация и коригираща декларация

Каква е разликата между данъчна и коригираща декларация? Данъчна кампания 2023 за физическите лица (ФЛ) приключи. Но знаете ли че, можете да внесете промени по вече подадената си данъчна декларация? Данъчният закон ви дава това право. Крайният срок да го сторите е 30 септември.

Както физическите така и юридическите лица (ЮЛ), разполагат с еднократна възможност да внесат корекции по данните, които са подали в годишната си декларация за подоходно облагане пред НАП.  Това може да стане с коригираща декларация.

Как можете да внесете  промяна в данъчната си декларация?

Коригиращата декларация трябва да бъде подадена до 30 септември на текущата година. Но не и преди изтичането на крайния срок за подаване на регулярните данъчни декларации. Т.е. прозорецът за подаване на коригираща декларация за ФЛ е между 30 април и 30-ти септември.   

За ЮЛ, ЕТ, земеделски стопани и ФЛ, които извършват дейност като търговци, интервалът е от 30 юни до 30-ти септември.

Можете да подадете коригираща декларация и онлайн

Сайтът на НАП разполага с портал за онлайн услуги (обновен), откъдето бихте могли да си подадете коригиращата декларация. За някои от услугите ще ви е необходим ПИК или електронен подпис. Добрата новина е, че по-голямата част от електронните услуги са достъпни и само с ЕГН. Т.е. можете да заплатите онлайн вашите задължения към бюджета или НЗОК, достъпвайки необходимата ви услуга с ЕГН-идентификатор.

За кампания 2023 данните сочат, че над 80% от всички декларации са били подадени именно онлайн. А от началото на годината до края на месец април, през портала за електронни услуги на НАП, без такси, са платени близо 100 млн. лв.

Помощ при попълване на коригиращата декларация

Ако изпитвате съмнения или просто не знаете как да се справите с попълването и подаването на коригиращата декларация, имате 2 възможности.

  1. Потърсете помощ на телефоните на НАП: 0700 18 700 или 02/9859 6801.
  2. Потърсете специализирана професионална помощ. Адвокатска кантора Христо Василев предлага широк спектър от услуги в области данъчно право и счетоводство, както за граждани, така и за фирми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *