учредяване на фондация

Каква е ползата от учредяване на фондация в България (вкл. ако сте чужденец)?

Какво е фондация?

Фондацията е правно образувание с нестопанска цел и със самостоятелно имущество формирано от дарения.

 

В България закона позволява учредителите на фондация да са чужденци.

Законът за юридическите лица с нестопанска цел в България урежда всичко касаещо създаването, функционирането и прекратяването на фондация. За тази цел се преминава през процедура за чужденците, след която те получават разрешение за учредяване на фондация.

Какви са най-големите ползи от фондацията ако сте чужденец в България?

 1. Без значение дали сте българин или чужденец, ако сте учредител на фондация вашето име няма да фигурира в никой публичен регистър.
 2. След като дарите някакви активи на фондация, вие запазвате определени права върху тях. Като, например, правото на ползване на дарено имущество.
 3. Фондацията има самостоятелно имущество. С него фондацията отговаря единствено за собствените си задължения. Това означава, че е невъзможно да отговаря за задължения на учредителите на фондацията.
 4. Защита на активите ви. Ако сте прехвърлили/дарили някаква собственост на фондацията, Законите на РБългария не позволяват физически или юридически лица с претенции към въпросното имущество, да му наложат запор.

Учредяване на фондация – какви са стъпките?

 1. Избор на име за фондация

Името на фондацията ви трябва да бъде уникално. Не може да имате име, което вече се използва от друг юридически обект или субект в България. Името ви не може да въвежда в заблуждение и не трябва да вдъхва омраза или да противоречи на моралните норми в страната.

 1. Регистрация на фондация
 • Съществуването на фондацията стартира с нейната регистрация в Публичен регистър. Това са Търговския регистър и Регистъра на ЮЛ с нестопанска дейност. Тогава може да получите и Удостоверение за актуално състояние. Подобно удостоверение се използва като доказателство за съществуването и активността на фондацията.
 • Броят на учредителите, по българския закон, не трябва да е по-малък от трима (3).
 • Веднага след учредяването на фондацията можете да й дарите, каквито активи желаете. Това могат да бъдат пари, вещи, недвижими имоти.
 • Само учредители могат да даряват активи на фондацията.
 • Българският закон позволява на учредителите да прехвърлят собствеността върху активите си на фондацията. Единственото изискване е учредителите да са навършили пълнолетие и с това свое действие да не увреждат кредиторите си. След като веднъж имуществото бъде прехвърлено (дарено) на Фондация, последната става единствен негов собственик.
 1. Учредителен акт на Фондация.

Това е писмен документ, в който са описани кой влиза в управлението на фондацията. Какви цели ще има. Какви активи са били дарени на фондацията. Учредителният акт определя и възможността на фондацията да извършва някаква стопанска дейност.

Активите на Фондацията в България – по-защитени и от Форт Нокс!

Българският закон е категоричен: активите на фондацията са неприкосновени, за каквито и да било претенции. Веднъж дарени от учредител на фондацията, активи като недвижими имоти, пари, вещи не подлежат на изискване, оспорване, анулиране и т.н. В същото време учредителят, който е направил съответно дарение, може да ползва и след това дарените активи. Той може да се ползва от това си право до края на живота си. Без да се притеснява, че дарените от него активи биха могли да станат предмет на претенции от страна на физическо или юридическо лице.

Правна и административна помощ при учредяване на фондация.

 

3 Comments

 1. ” За тази цел се преминава през процедура за чужденците, след която те получават разрешение за учредяване на фондация.”
  Пред кой орган се провежда тази процедура и колко време (приблизително) отнема? Не намерих отговор в закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  1. Author

   Здравейте,
   Инстанциите са многобройни, затова няма как да Ви отговорим в рамките на този форум. Можете да прочетете разпоредбите на ЗЧРБ и ППЗЧРБ, както и да се обърнете за съдействие към държавните органи или Posolstvo.eu
   Поздрави,

 2. Здравейте , интересуваме ако мъж и жена живеещи без брак на семейни начала направят фондация, може ли след смъртта на единия наследника му да има претенции към имуществото във фондацията или към нея?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *