закрила украйна

Украински бежанци не могат да прекратят статута си на временна закрила

В България масово се счита, че украинските “бежанци” от войната са… “бежанци”. Законовото определение обаче за статута им е съвсем друго, а именно чужденец с предоставена временна закрила.

Предимствата на временната закрила

Временната закрила предоставя огромни права на чужденците, по-конкретно:

  1. да останат на територията на Република България;
  2. на труд и професионално обучение;
  3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
  4. на социално подпомагане;
  5. на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и на медицински услуги при условията и по реда за българските граждани, с изключение на медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;
  6. свободно да се завръщат в държавата си по произход.

Недостатъците на временната закрила

Масово се счита, че предоставеният статут на временна закрила поражда единствено права. За съжаление, този статут създава и ред неприятни ограничения. В последно време все повече и повече украински IT специалисти се оплакват, че желаят да получат синя карта на ЕС, но статутът им на временна закрила не го позволява. Това е наистина един правен абсурд, който ограничава правата на най-уязвимата част от чужденците в България – украинските “бежанци” от войната.

За повече информация относно проблемите, които създава временната закрила и за това, може ли статутът на временна закрила да бъде прекратен доброволно, четете в материала на Posolstvo.eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *