Съдебна система Covid-19

Съдебната система в абдикация: Опасни лица на свобода заради извънредното положение?!

Съдебната система в абдикация

Съдебната система е в абдикация – заяви наскоро Ат.Дишева от ВАС. Заради извънредното положение и пандемията от коронавирус в България се разглеждат само наказателни производства, а останалите са със спрени срокове. Това постави на сериозно изпитание съдебната система на страната. Оказа се, че има реална опасност сериозен брой лица, които са задържани под стража в досъдебна фаза, да се озоват на свобода. Причината: заради взетите мерки за спиране разпространението на Covid-19 съдилищата прекратиха образуването на съдебни производства. А срока за задържане на обвинените лица изтича и те трябва да бъдат освободени. Става дума за обвиняеми, които вече имат престой в ареста между два месеца и година и половина. В това число влизат, както лица с досъдебно производство за тежки престъпления с предвидени наказания по НПК от над 15 г., така и такива с наказания до 5 г. При лицата от първата група, тези с тежките престъпления, макс.срок за задържане в ареста е година и половина (18 м.). За втората група, с предвидени по-леки присъди, макс.срок за задържане в досъдебен арест е два месеца. При изтичане на тези срокове, а обвинителните им актове още не са внесени в съд – обвиняемите подлежат на… освобождаване.

 

Противоречията

На 16 март ВСС се съобрази със ЗИП и мерките на МЗ, и постанови единствено наказателните производства да продължат да се гледат в съдилищата. Сроковете за тях не се спират и не съществува никаква забрана за образуване на наказателни дела.

Оказа се обаче, че в решението на ВСС има някои съществени противоречия. Като блокирането на разглеждането на всякакви дела, включително наказателни – извън изрично споменатите! Както знаете от предишен наш материал, по искане на различни адвокатски съсловия беше свикана среща със СК на ВСС с цел разширяване на разглежданите в съдилищата дела (адвокатите поискаха производствата по несъстоятелност, както и охранителните, изпълнителните, и регистърните производства – също да могат да се разглеждат). До съгласие и компромисно решение по проблема не се стигна.

Все пак по време на срещата от 26 март, ВСС внесе една съществена поправка. По места в страната, административните ръководители вече имат правото сами да преценяват кои дела извън описаните в решението на ВСС от 16 март – са важни и с неотложен характер за да бъдат допуснати до разглеждане. Проблемът е, че се опира до субективно тълкувание и решение.

Светъл лъч

От 31 март ВКС вече започна да разглежда спрени от ЗИП и мерките по Covid-19 производства. Разглеждат се и жалби срещу държавната администрация за превишени права и несъразмерно взети мерки във връзка с разпространението на коронавируса.

Допускат се още неотложни и важни (както вече споменахме – изцяло по субективна преценка) граждански, и административни дела.

Помощ

Без значение дали става дума за проблем или дело от област Наказателно право, нарушения на държавната администрация във връзка с налагането на мерките по ограничаване на разпространението на Covid-19, Търговско право, Застрахователно право, и др. – вие винаги можете да разчитате на експертната помощ на международна адвокатска кантора VD&A!

Всеки е невинен до доказване на противното!  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *