Наредба Н-18 и Супто

Спорната Наредба Н-18 за касовите апарати и СУПТО

Наредба Н-18 и поредното отлагане

Наредба Н-18 развълнува и породи много коментари при търговските субекти, приемащи разплащания в брой на територията на Република България. СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговски обект) и Наредба Н-18 обхваща между 400 и 500 хил. фискални устройства с регистрация към НАП. Сега голяма част от тях трябва да бъдат подменени, а на останалите им предстои „смяна на чипа“, т.е. актуализация на софтуера. Само така ще могат да се вместят в новите изисквания на НАП.

Според данъчните институции, промените са предизвикани от сериозните загуби, които търпи държавата от сивия сектор. Триста и трийсет млн. лева е годишната загуба от заиграването с оборота, което някои фирми практикуват.

Все пак министърът на финансите Владислав Горанов се вслуша в искането на бизнеса и удължи с 6 месеца срока за влизане в сила на измененията по Наредба Н-18, касаещи  СУПТО. Отлагането е считано от 31 януари 2020.

 

Същност на Наредба Н-18

Обект на Наредба 18 са фирмите в България, които приемат плащания в брой. Можете да  си изтеглите цялата Наредба Н-18 от сайта на НАП.

Вече не е позволено продажбите в търговски обект(ТО) да се въвеждат софтуерно, а касовата бележка да се набира отделно на бутоните на касовия апарат.

 

УНП – уникален номер на продажба

Отпада и възможността за плащане наведнъж на няколко поръчки. Преди Наредба Н-18, беше възможно при многократно заявяване на поръчки, накрая да се плати с една касова бележка и да се издаде обща фактура. На тази практика беше сложен край. Според Наредбата, вече всяка поръчка ще се оформя като самостоятелна продажба с генериран уникален номер на продажба – УНП. Всеки фискален бон трябва да съдържа единствен УНП. Т.е. при множество УНП се издават и множество фискални бонове.

Наредба Н-18 обаче не дава точно определение на термина „Начален момент на продажба“. Това е моментът, в който се генерира и записва уникалния номер на продажба (УНП). При много от ежедневните дейности в един ТО(търговски обект) е ясно кога стартира  продажба. Но остава и някакъв процент от недоизяснени спорни случаи. Подобни са бизнес процесите  с „бързо“ начало и край, при които не е съвсем ясно кога трябва да се генерира УНП. Системата трябва да съдържа понятие “Sales Order”, с което да се отчита точното време за генериране на УНП – или точен момент за генериране на УНП.

 

УНП за много плащания по една продажба

Сделка оформена като Продажба има генериран единствен УНП, който присъства на всички касови бележки. Тук обаче възниква проблем с лизинговите договори и договорите с постоянно изпълнение. Не е ясно как ще се процедира и при билинг на телеком. Генерирането на УНП трябва да се случи към момента на фактуриране в центр.офис. Това обаче би засегнало системи, нямащи нищо общо със СУПТО. Очаква се да се направят някакви промени в Наредбата, разрешаващи УНП генериране при плащане. Засега няма официално потвърждение за това. Това обстоятелство означава, че на този етап, ако искате да бъдете в рамките на закона, ще трябва да промените системата ви за фактуриране да генерира УНП.

 

Плащане по продажба без УНП

Плащане по продажба без уникален номер на продажба (УНП) – възможно ли е? Отговорът е „НЕ“. Наредба Н-18 е категорична, че при печат на фискално устройство, трябва да присъства УНП на продажбата. Ако УНП липсва, не може да се плати в брой.

Има някакви варианти, които са в процес на обсъждане, за генериране на УНП на продажба пост-фактум към момента на плащането. Това обаче противоречи на изискването за непроменяемост на продажбите. Нарушава се и изискването за точен момент на генериране на УНП.

 

СУПТО – Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

 

Лицензирано и нелицензирано СУПТО 

Всички търговски обекти, в които се приема КЕШ-плащане, трябва да имат лицензиран СУПТО. А той трябва да генерира УНП за всяка продажба. За останалите обекти това не е необходимо. Ако във фирмата ви не се приемат плащания в брой, нямате нужда от лицензиран СУПТО.

 

СУПТО в тестов режим

Наредба Н-18 забрани използването на СУПТО в тестов режим във всички търговски обекти. Според  т.20 от Приложение 29 към Чл.52а на Наредба Н-18, СУПТО не притежава възможност за работа в тестов, обучителен или др.подобен режим. Тази точка към Наредбата е въведена в цел да не се правят опити да бъдат объркани НАП-инспекторите при проверка, и да се укрива оборот. Софтуерът ви не трябва да притежава лесен или непроследим начин за превключване от тестов в нормален режим и обратно. Единственият допустим начин за тестване на софтуера е извън търговския обект.

 

Подновяване лиценза на СУПТО

Според чл. 52б и чл. 52в от Наредба Н-18 производителите и разпространителите на СУПТО са задължени да отчитат всяка нова версия на произвеждания или разпространявания от тях софтуер за ТО.

Според НАП „нова версия“ означава: промени засягащи лиценза на СУПТО по Приложение 29.

Софтуерната версия на СУПТО трябва да може да се види на неговия потребителски интерфейс и тя трябва да съвпада с лицензионната версия.

Сервизни пакети и промени, които не засягат лиценза на СУПТО по Приложение 29, могат да се считат за една и съща версия.

Кой преценява дали въпросните промени засягат или не този лиценз?

Отговор: производителите и разпространителите!

 

Продажби в СУПТО, касови бележки и касови апарати

Касовите апарати с бутони минават в режим „изчезващ вид“. Те ще могат да се видят и ползват само в много малки търговски обекти и по селата. И само ако имат режим „фискален принтер“, който е съобразен с най-новите изисквания от НАП.

Касовите апарати си заминават и всички фирми приемащи кеш-плащания вече няма да могат да маркират продажби в СУПТО, и да отпечатват отделно касова бележка с въвеждане  сумата на ръка. Отсега-нататък СУПТО ще е свързан с фискално устройство и ще отпечатва автоматично касова бележка.

 

Срокове за въвеждане на Наредба Н-18 

Бизнесът успя да отвоюва важно отлагане на влизането в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери. Срокът бе отложен с 6 месеца считано от 31 януари.

В първите 3 мес. се очаква да се проведат срещи между експертите на НАП и браншови организации за да се изяснят редица проблеми по новата наредба, за които алармираха от туристическия бизнес.

Всички срокове по Наредба Н-18 може да видите ТУК (като имате предвид и последното отлагане от 6 месеца).

Данъчни услуги: Адвокатска кантора Христо Василев.

 (В статията са използвани материали от Еrp.bg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *