данък свръхпечалба

Данък „Свръхпечалба“ 2023

Какви промени в ЗКПО през 2023 готви държавата? Свръхпечалба = свръхданъци?

Данък “Свръхпечалба” – един проект на Минестерство на финансите. Свръхинфлацията и засилващата се рецесия в световната, и в частност европейска икономики, вече се отразяват сериозно на българската действителност. От финансовото министерство оповестиха, че се готви нов еднократен данък, наречен „свръхпечалба“.

Държавен бюджет 2023 и промени по ЗКПО

Законопроектът включва предложения за изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които въвеждат временна, еднократна солидарна вноска за свръхпечалби, генерирани между 1 юли и 31 декември 2023 г. Мярката е породена от тежката инфлационна ситуация и ще бъде еднократна, и временна. Ще обхване всички физически и юридически лица облагани по корпоративния данък, алтернативния на корпоративния данък и ЕТ, лица осъществяващи стопанска дейност и генериращи свръхпечалби.

Недоволството на индустриалците

Готвените промени по ЗКПО породи недоволството на представителите на едрия бизнес. Председателят на АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България), В.Велев, избухна пред Нова News, заявявайки, че никакви свръхданъци няма как да излекуват безотговорността и популизма на българските политици. 

Според Велев, данните от 2019 показват, че в България ръста на пенсиите е надхвърлил 90% при инфлация от 32%. А това е по-сериозен ръст от средния за ЕС и ОИСР, съотнесени към заплатите.

Велев настоява за свиване на разходите на национално ниво, защото ако тенденцията се запази, алтернативата е фалит. Заради енергийната криза и скока на цената на тока, на предприятията са били иззети близо 10,5 милиарда. От тях едва 6 милиарда са възстановени.  Останалите 4,5 милиарда лева не са били върнати.  Велев заяви, че ако е била възстановена цялата сума, инфлацията щяла да бъде колкото френската.

Енергийната криза се задълбочава

Председателят на АИКБ изрази недоволство и от това, че докато предприятията плащат над 200 лв/мгвтч, цената за гражданските домакинства е малко над 80 лв/мгвтч. А в света било обратното (?). И може би крайната мярка за бизнеса – протести, макар и нелогична, може би вече трябва да се приема като опция.  Бюджетните разходи на компаниите са надхвърлили 110%, а депозитите в банките, като процент, са по-малко от инфлацията.

Вместо свръхданъци – увеличение на ДДС

Велев предложи вместо да се въвежда еднократен свръхданък, да се увеличи временно ДДС с 2% и да стане 22%. Това би могло да компенсира някои грешки на политиците. Малкото или нулево ДДС подпомага богатите, които консумират повече.

Корпоративни услуги, ДДС, данъчно право – адвокат Христо Василев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *