Criminal conviction Bulgaria

Свидетелство за съдимост и българска виза

Можете ли да получите българска виза D, ако в миналото сте били осъждани за престъпления?

Наказателната присъда определено е нещо много сериозно. Но не би ли трябвало след изтърпяването и, лицето да бъде “опростено” и присъдата му да не бъде пречка в бъдещия му живот? За съжаление не живеем в съвършен свят. Една наказателна присъда, дори ако са изминали много години от изтърпяването на наказанието, може да е голямо “НЕ” за много неща в живота на осъдения. Но дали наказателната присъда означава “не” и за получаване на виза D и разрешение за пребиваване?

Българското законодателство изисква от кандидатите за виза D и разрешение за пребиваване да представят свидетелство за съдимост от държавите си по произход. Няма обаче формално задължително условие лицето да има чисто съдебно минало. И така, възможно ли е да се получи виза D с нечисто съдебно минало? И ако отидем дори още по-далече, възможно ли е да получите българско гражданство, ако в миналото си сте били осъждани? Отговорите можете да намерите във статията на Posolstvo.eu (на английски) – Нечисто съдебно минало и българска виза и гражданство.

Какво означава всичко това за вас

Става ясно, че нечистото съдебно минало е голям проблем, ако искате да имигрирате легално в България. Това обаче не винаги е неопределима пречка. Дори и с криминално минало, разбира се, в зависимост от много фактори, можете да получите българска виза и разрешение за пребиваване. Можете да се свържете с кантората ми за всякакви въпроси по темата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *