НАП проверки пари в брой

НАП проверки за фирмите посочили над 100 хил. в брой

НАП проверки за парите в брой на фирмите

Стартират НАП проверки на две хиляди и петстотин (2,500) търговски дружества (ТД) и дванадесет хиляди и осемстотин (12,800) лица в България декларирали над сто хиляди (100,000) лв. в брой (справка: по данни от 2020 г.).

Ако сте сред тези ТД и лица, очаквайте визита от НАП. Инспекторите обещават да не пропуснат нищо: всяка стотинка ще бъде преброена, счетоводните книги ще бъдат проверени и данните ще бъдат сравнени с наличните суми.

Обектите на проверка ще получат обаждане по телефона или имейл

От НАП съобщиха, че търговските дружества и лицата, които ще бъдат проверявани, предварително ще получат предупреждение за това по електронен път или по телефона. Това се прави с цел да им се даде последен шанс да въведат ред в счетоводните си документи и доброволно да декларират евентуални пропуски пред НАП. Възможността за корекции на годишните отчети е отворена и фирмите могат отново да ги подадат ако са допуснали, волно или неволно, някакви грешки.

Зам. изпълнителният директор на НАП, З.Габровска, заяви, че всичко това се прави в духа на партньорския подход. От НАП отчитат старанието на дружествата да си плащат всички данъци и задължения, особено през изминалата година. Вече много фирми са направили необходимите допълнителни промени в годишните си отчети, и са попълнили липсващите данни и средства.

Държавата ежегодно понася щета от близо триста милиона лева от „пари под масата“

300 милиона лева – толкова са изчислили експертите от отдел „Управление на риска“ в НАП, че е щетата, която търпи държавата от изплащане на заплатата на служители на фирми в брой, или „на ръка“, без да ги декларират. Положителното в случая е, че тази сума е намаляла значително през последните 10 години, когато е била над 400 млн. лв. Добрата работа на инспекторите от НАП явно дава резултат и недекларираните заплати са намалели със сто милиона лева (25%). За това, освен дейността на инспекторите от НАП, са допринесли и редица икономически промени в данъчния сектор, предприети от държавата.

Според данните от държавната данъчна агенция, отраслите в които най-често се плаща „под масата“и по такъв начин се укриват част или дори цялото възнаграждение, са: ТД от търговията на едро и дребно, хотелиерството, ресторантьорството и строителството.

За квалифицирана адвокатска помощ при ревизии и проверки от НАП: https://vasilev-lawoffice.com/danachno-pravo/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *