многоженство - многобрачие - престъпление

Многобрачие – престъпление по НК

По наши данни все повече са случаите на констатирано многобрачие (многоженство) в България. Най-често такива бракове се сключват между българки и чужденци, с цел получаване от чужденеца на разрешение за пребиваване в България, а дори и българско гражданство. Тези порочни практики обаче могат да доведат до катастрофални последици, както за чужденеца, така и за българския му “партньор”.

(1) Който при наличност на законен брак сключи друг, се наказва за многобрачие с лишаване от свобода до три години.

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който сключи брак с лице, за което знае, че се намира в законен брак.

чл. 179, ал. 1 и 2 от НК

В много случаи е трудно да се докаже, че партньорът е знаел за съществуването на многобрачието (ал.2). Това е и пречка да се наложи предвиденото наказание. За този обаче, който сключи брак при наличен негов такъв, прилагането на закона е безпроблемно. Когато извършителят е чужденец, той почти със сигурност ще извърши и други престъпления с акта на многобрачие. Такива са документална измама и невярно деклариране. Тези престъпления е възможно да бъдат “погълнати” от основния състав, но са възможни най-различни варианти в наказателния процес.

Вижте също: отмяна на натурализацията и наказателна отговорност при многобрачие (на английски)

Неочаквани проблеми поради предвидената наказателна отговорност в България

Съществуват хипотези, често с международен елемент, при които се появява и един друг неприятен проблем. В случай, че някой от партньорите е имал предишен брак, който той вярва, че е прекратен, но не е сигурен в това. В тази ситуация, поради страх от наказателно преследване, партньорът не може (не смее) да сключи брак в България.

Ситуация, при която единият (или дори и двамата) партньор не е напълно сигурен, че предишният му брак е прекратен е често срещана. Много международни бракове се прекратяват дистанционно, по законодателство, чуждо поне за единия от партньорите. В тези ситуации, 100% сигурност относно прекратяването на брака – няма. Как е редно да се постъпи в такава ситуация? За съдействие, можете да се свържете с кантората ми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *