За мен

Кариера и призвание като адвокат

Вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия през 02.10.2002г.с личен номер 1000410610. През 2000г. завършва с пълно отличие право в Софийски университет „Климент Охридски”. Магистър по право. Член на Международната адвокатска колегия (International Bar Association) със седалище в гр. Лондон.

  • 1999г. - Правен експерт и съветник в Агенция за приватизация,
  • 2001г. - Правен експерт в „ДЗИ – Общо застраховане” АД.
  • 2002г. - Главен юрисконсулт в Министерство на образованието – регионален инспекторат.
  • 02.10. 2002 г. – Адвокат от Софийска адвокатска колегия.
  • Богат опит в сферата на търговско, вещно, трудово, административно, застрахователно, данъчно и наказателно право.

Представителство пред съдебни институции
Процесуално представителство както пред български, така и пред международни съдебни институции – Европейски съд по правата на човека – Страсбург, Съдът на европейския съюз в Люксембург, международни арбитражи и други.

Специализации, научна кариера и преподавателска дейност Със завършването на Софийски университет „Климент Охридски” придобива специализация „Правораздаване.

Завършени международни специализации със сертификати: „Европейско бизнес право” – Университета „Лунд”, Швеция (Faculty of law, Lund University), „Въведение в американското право” – Университет „Пенсилвания”, Филаделфия – САЩ (University of Pennsylvania Law School). 2015г. - докторантура по гражданско процесуално право в СУ „Св. Климент Охридски” с тема на дисертационния труд „Доказването във въззивното производство на съдебния исков процес”.

Преподавател по гражданско процесуално право в Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет. Преподавател на свободна практика.

+359 889 008 827
+359 242 603 93