промени в ДОПК

Каква е целта на новите промени в данъчния закон (ДОПК)?

Законодателят се заема с търговците отдаващи под наем имоти и коли през онлайн-платформи

Укриването на данъци от търговци, които отдават под наем коли и имоти през онлайн платформи – това е целта на най-новите промени в Данъчно-осигурителния Процесуален Кодекс (ДОПК). Предстоящите промени са качени за обществено обсъждане.

Каква е схемата за избягване на данъчното облагане от онлайн-търговците?

Търговците се възползват от големия брой онлайн-платформи. Предлагат услугите си в много от тези платформи, фрагментирайки по този начин получените доходи. Някои от търговците декларират само малка част от дивидентите си, а други въобще не отчитат печалбите си пред държавата. Цифровизираните  онлайн-платформи изискват сериозно време и ресурс за да бъдат открити и проследени търговците в тях. Получаването на достъп до акаунтите и сметките им е дори още по-трудно. Търговците разчитат именно на това за да скрият доходите си. Според оценка от НАП, укритият доход възлиза на 40 до 60% от предполагаемия доход.

Какво предвиждат промените в Законопроекта?

Новите промени в Данъчно-осигурителния кодекс ще задължават оператора на съответната онлайн-платформа да събира необходимите на НАП данни за всеки търговец. Това ще обхваща всички търговци и потребители, които предлагат стоки, коли и имоти под наем. Както и други услуги.

Какво ще съдържат изискваните от НАП данни?

  • самоличност на търговеца, държавата и адреса му;
  • данъчен номер и размер на полученото от платформата възнаграждение.

Операторът на платформа трябва да провери събраната информация, като използва  и всички документи в своята отчетност, както и всеки електронен интерфейс, осигурен от държава членка или Европейския съюз за безплатно ползване, за да провери действителността на данъчния номер или на идентификационния номер по ДДС.

Кои потребители в онлайн-платформи попадат под новите промени в ДОПК?

  1. Търговци, които отдават под наем чрез платформата всякакъв вид имоти и транспортни средства, и които са местни на РБългария или друга държава-членка на ЕС.
  2. Търговци и лица, които предлагат лични услуги, продажба на стоки.

Нов данък

Крайният срок, до който онлайн платформата трябва да предаде събраните данни на изп.директор на НАП, е, 31 януари (на годината следваща календарната година, за която са данните). Предоставянето на данните се случва само в една държава-членка на ЕС. След което данните ще бъдат предоставяни и на данъчната служба, в която търговеца е местно лице и в която се намира имота.

Счетоводни и данъчноправни услуги: адвокатска кантора Христо Василев

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *