Данъчна кампания 2021

Данъчна кампания 2021 физически лица: промени

Данъчна кампания 2021 вече стартира. Ще се опитаме да ви бъдем полезни, като ви запознаем с някои от промените в данъчното облагане и счетоводство през тази година.

 

Кампания 2021 (лични данъци)

Новата кампания по плащането на данъците през 2021 година започна на десети януари. До тридесет и първи март (31.03) ползваме 5% отстъпка за ранно деклариране. Крайният срок да обявим доходите си пред НАП е пети май (30 април e почивен ден).

Промените

Облекчение за ремонт на жилище

Ако тази година решите да правите ремонт, имате право на данъчни облекчения. Отстъпката може да достигне до 2000 лв при деклариране на доходите през 2022 (ДОД).

Промяната касае само разходите за положен труд. Парите за закупени материали не влизат в отстъпката. Задължително трябва да изискате от майсторите документ за извършените дейности, без значение дали са физ.лица или фирма. Изискайте фактура, касов бон, разписка или някакъв документ за разплащане – иначе няма как да си поискате данъчното облекчение. Трябва да се уверите, че в издадения от майсторите документ се съдържат дата, име на фирмата или физическото лице. Както и идентификационен номер от Търговския регистър (ЕИК по Булстад), или ЕГН на издателя и получателя, предмет и цена на извършените дейности.

Облекчението важи за всякакви дейности в построен имот. Това може да включва довършителни работи в новозакупен апартамент, смяна на дограма, паркет или теракот; общи части на блокова собственост; ремонт на покрив и др.

Условия за ползване на облекчението за ремонт

  1. Имотът трябва да е в България.
  2. Имотът не трябва да е част от фирма или предприятие.
  3. Трябва да сте собственик или съсобственик на ремонтирания имот.

Данъчни облекчения за деца

 Добрата новина е, че увеличението на данъчното облекчение за деца е съществено. До сега то беше почти символично: 200 лв. за едно дете, 400 за две и 600 за 3 или повече. Облекчението за дете с увреждане достигаше до 2000 лв.

От следващата данъчна кампания през 2022 родителите ще могат да приспадат от облагаемите си доходи до 4500 лв. за едно дете до 18 г. Отстъпката за 2 деца е до 9 хил. лв. Същата е сумата и за дете с увреждане – 9 хил. лв. За 3 или повече деца ще можете да си приспаднете до 13,5 хил.лв. от годишните данъчни основи.

Новите данъчни облекчения за деца ще се ползват от 1 до 31 декември 2021-а чрез работодател или при подаването на годишната данъчна декларация за 2021-а –  през 2022 данъчна кампания.

Други данъчни облекчения за физически лица

Облекчения за издаване на документи за придобити доходи от стопанска дейност или наеми, платени от друго физическо лице. Вече няма да ви е нужен банков документ за плащането (ако е платено по банков път). Ако е платено КЕШ, в документа не е задължително да се посочва ЕГН. Облекчението НЕ важи за самоосигуряващи се лица, които  работят за фирма (юридическо лице).

 

Доходите от сделки сключени на БФБ (Българската Фондова Борса) за нерегулирания пазар за растеж на малки и средни предприятия (beam), няма да бъдат облагани.

 

Данъчна кампания 2021 и личните вещи за продан  

Личните вещи за продан няма да се облагат с данък. Това важи само за продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са закупени с цел след това да бъдат препродадени.  Ако става дума за стоки, които очевидно не са придобити за лично ползване, а с цел търговия и печалба, гражданите ще дължат данък.

Портала за е-услуги на НАП

В Портала за е-услуги на НАП от 16 март се предлага услугата за предварително попълнени данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица. Там ще може да видите данните получени в НАП от продажби в интернет с наложен платеж. От НАП ще преценяват дали посочените суми са от продажби на лични вещи или с цел търговия. Във втория случай гражданите ще трябва да ги отчетат в Приложение №2 на данъчната си декларация (чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г.).

Ако физическото лице получава доходи от продажби в интеренет чрез наложен платеж като земеделски стопанин или като упражняващ свободна професия, получените суми се декларират в Приложение №3.

За суми получени от физ.лица при продажба на произведения на изкуството и антикварни предмети (колекции), доходите се вписват в Приложение №5.

Данъчно правни консултации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *