Данъци 2020

Данъци 2020: важни промени и полезни съвети

Данъци 2020 – кои са по-важните промени?

 В края на миналата година се разрази сериозна дискусия относно отдаването под наем на имоти през определени социални мрежи. Държавата се намеси и засили регулацията над този род бизнес. Извади го на светло и започна да го облага.

Това засегна основно хора, отдаващи под наем свои имоти чрез AirBnb и Booking. По данни от двете социални мрежи, това са над 14 хил. имота в България.

Кой дължи патентен данък?

Държавата въведе патентен данък за места за настаняване с не повече от 20 стаи и категория до 2 звезди. В зависимост от местонахождението на обекта, патентният данък варира от 50 до 250 лв на стая. Точната сума зависи от общините и ще се определя всяка година.

Наредбата ще е готова в края на месец март. В нея ще се съдържат изискванията за регистрация на обектите. Собствениците ще получат 3-месечен срок да се регистрират по Закона за Туризма (по електронен път, ако държавата си спази обещанието).

Патентен данък – изисквания за плащане

1. Приходите по краткосрочно отдаване под наем през годината да са били под 50 хил.лв.

2. Липса на регистрация по общия режим на ДДС.

Изключения: ако сте регистрирани по специален режим на ДДС- чл.97а. При този режим няма нужда да има натрупани 50 хил. лв. облагаем оборот. ДДС-регистрация се осъществява преди отдаването под наем.  Ставката е 20%, но с нея се облагат комисионните, дължими от собственика на имота на Booking или Airbnb за предоставената от платформите услуга. А именно: намиране на клиент (наемател). Комисионната на Airbnb е 3% от стойността на нощувката. Физическото лице-собственик си начислява 20% ДДС върху тази удържана сума и внася данъка в държавния бюджет.

Ако прагът от 50 хил. лв. оборот бъде преминат, собственикът е длъжен да се регистрира по ДДС вече по общия ред. Там вече важи 10% ДОД облагане. Като физическите лица, които не се считат за търговци по ТЗ(Търговския закон), имат право на 10% нормативно признати разходи (ефективна ставка от 9%).

Кои физически лица не се явяват търговци според ТЗ?

Това са лицата, които отдават под наем помещения от обитаваните от тях жилища. В тези случаи собственикът внася данъка си на тримесечие. Законът го задължава да подава и годишна данъчна декларация.

Кои лица са търговци, според Закона? 

Съответно, ако лицето не живее в отдаваното под наем жилище, се приема, че е търговец. И следва да се облага като търговец, който получава доходи от предоставяне на туристически услуги на пазара. Лицето трябва да осчетоводява дейността си и да плаща 15 % данък печалба. 

 

Данъци 2020 г – полезни разяснения и съвети

 

От какви данъчни облекчения биха могли да се ползват физическите лица?

От 2020 прилагането на копие от валидно ТЕЛК(или НЕЛК) решение към данъчната декларация за лица, ползващи данъчни облекчения за намалена трудоспособност – НЕ СЕ ИЗИСКВА(не се изисква и при подаване на ГДД за 2019).
Единствено необходимо е да предоставите копие от решението на ТЕЛК на работодателя си за целите на облекчението.

От 2020 г. не се изисква и прилагането на копие от решение на ТЕЛК (или НЕЛК) за физически лица, които се ползват с данъчни облекчения, защото отглеждат деца с увреждания. Няма нужда да предоставяте и документ за покупка на осигурителен стаж при пенсиониране.
 
 

 

Данъци 2020 г. – необлагаеми доходи

• Промяна в обхвата на необлагаемите доходи  

През октомври 2019 г. е направена промяна в обхвата на освободените от облагане доходи от трудови правоотношения. Необлагаеми са доходите от трудови правоотношения общо до 2400 лв. под формата на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството. Преди промяната еднократните помощи при осиновяване не бяха сред необлагаемите доходи.

• Доходи от спортни клубове на треньори и спортисти  

През 2019 г. беше приет нов Закон за физическото възпитание и спорта, с който е уредено сключването на възмездни договори между съответния спортен клуб и треньорите и/или спортистите. Доходите по тези договори ще се облагат като доходи от трудови правоотношения.

Данъчните декларации – предварително попълнени

През март тази година за първи път ще е достъпна предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат персонален код на НАП или електронен подпис. Така ще отпадне необходимостта към декларацията да се прилагат служебни бележки за получени през годината доходи. Персоналният идентификационен код на НАП може да се вземе от всеки офис на данъчните и е безплатен. Тази година данъчната кампания 2020 г. ще започне на 10 януари заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата както по електронен път, така и на място в офисите на НАП. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2020 г. е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите 30 април.

Koe e нoвoтo?

Зa пъpви път oт мeceц мapт дaнъчнитe щe пpeдлoжaт пpeдвapитeлнo пoпълнeнa дeĸлapaция, ĸoятo дaнъĸoплaтцитe мoгaт дa пoтвъpдят чpeз пepcoнaлния cи идeнтифиĸaциoнeн ĸoд.

И пpи пpeдвapитeлнo пoпълнeнaтa дeĸлapaция, ĸoятo щe бъдe дocтъпнa пpeз мapт, щe мoгaт дa ce пpaвят ĸopeĸции.

Haпpимep, aĸo дaнъĸoплaтeцът имa дoxoди oт нaeм, тoй щe тpябвa дa ги дoпълни. Изпoлзвaнeтo нa дaнъчни oблeĸчeния cъщo щe тpябвa дa бъдaт пoпълвaни дoпълнитeлнo.

Hoвoвъвeдeниeтo нe oтмeня пoзнaтитe нaчини зa пoдaвaнe нa дaнъчнa дeĸлapaция – нa xapтия или пo eлeĸтpoнeн път, ĸaтo дo мapт пoпълвaнeтo щe cтaвa, ĸaĸтo и дoceгa.

Дo ĸpaя нa мapт имa възмoжнocт дa изпoлзвaмe 5% oтcтъпĸa oт дaнъĸa зa дoвнacянe, aĸo пoдaдeм дeĸлapaциятa пo eлeĸтpoнeн път и плaтим дължимaтa cyмa.

 

Данъчно право и данъчни услуги

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *