23 февруари 2016 г.


През тази година се раширява кръга от институции, които могат да да изискват данъчна и осигурителна информация.


Максималният срок на продължителност на проверките по Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс вече е 6 месеца. Това стана ясно от последните промени в закона, обобщи адвокат Христо Василев. Той поясни, че такъв тип проверки не могат да се правят с цел установяване на задължения за данъци и задължителни осигуровки на проверяваното лице. Тяхната задача е да установят дали има нарушение на данъчното и осигурителното законодателство.

9 март 2016 г.


Застраховка живот облекчава данъците с 10%.


Можем да се възползваме от данъчно облекчение за доброволно осигуряване и застраховане от доходите си от миналата година, но малка част от хората знаят за тази възможност, коментира адвокат Христо Василев. Той обясни, че това данъчно облекчение е в размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10 % от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”.

+359 889 008 827
+359 242 603 93