15 years lawyer BG

Сподели

При неоснователното обогатяване е налице разместване на имуществени блага без основание, при което една от страните е получила нещо, което не й се дължи. Неоснователно обогатилият се е длъжен да върне онова, с което се е обогатил за сметка на другиго до размера на обедняването. Правната уредба се намира в чл. 55 – 59 от ЗЗД.

Съгласно чл. 55 от ЗЗД, който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. Но връщане не може да бъде поискано от онзи, който е изпълнил един свой нравствен дълг.

Когато бъде изпълнен чужд дълг, може да се иска връщане от кредитора. Но, ако последният добросъвестно се е лишил от документа или от обезпечението на задължението, тогава този, който е изпълнил задължението встъпва в правата на кредитора.

Когато се дължи връщане на вещ, получатлят трябва да върне плодовете от нея от момента на поканването.