15 years lawyer BG

Сподели

Договорът за изработка е съглашение, по силата на което едно лице наречено изпълнител, се задължава самостоятелно и на свой риск да създаде определен трудов резултат срещу възнаграждение, което насрещната страна, наречена възложител, се задължава да му плати. Той е двустранен, възмезден и неформален. Писмена форма е препоръчителна само за доказване.

Предмет на договора може да е една вещ, но може и да не е материализиран, а да бъде определено човешко поведение. Изпълнителят изпълнява самостоятелно и на свой риск. Той дължи един траен резултат.

Когато трайният резултат се изработва с материали на възложителя и по негов проект, изпълнителят е длъжен да му съобщи за всички недостатъци или ще носи отговорност за него. Възложителят дължи възнаграждение и когато предмет на договора е определена вещ, трябва да упражни фактическа власт върху нея.