15 years lawyer BG

Сподели

Уважаеми Клиенти,

Професионални правни консултации извършваме на място в адвокатската кантора всеки работен ден от 12 до 15 часа. Предварително записалите час са с предимство. По мейл и телефон консултации не предоставяме. Цените на адвокатските услуги се определят след разглеждане на относимите по случая документи, съобразно обема и сложността на работата. За определяне размера на адвокатските възнаграждения задължително се ръководим от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.