15 years lawyer BG

Сподели

Роден съм на 24.09.1973г. в гр. София. Вписан съм като адвокат в Софийска адвокатска колегия през 02.10.2002г.с личен номер 1000410610. През 2000г. завърших с отличие специалност право (6.00 от държавните изпити) в Софийски университет „Климент Охридски”. Магистър по право. Член съм на Международната адвокатска колегия (International Bar Association) със седалище в гр. Лондон.

Адвокатската ми практика е обезпечена със задължителната застраховка „Професионална отговорност”. След завършването на университета работих последователно като правен експерт и съветник в Агенция за приватизация, „ДЗИ – Общо застраховане” АД и главен юрисконсулт в Министерство на образованието – регионален инспекторат.

Предоставям процесуално представителство както пред български, така и пред международни съдебни институции – Европейски съд по правата на човека – Страсбург, Съдът на европейския съюз в Люксембург, международни арбитражи и други.

Специализации, научна кариера и преподавателска дейност

Със завършването на Софийски университет „Климент Охридски” придобих специализация „Правораздаване”, която дава отлична подготовка за работа в съдебната система. Завършени международни специализации със сертификати: „Европейско бизнес право” – Университета „Лунд”, Швеция (Faculty of law, Lund University), „Въведение в американското право” – Университет „Пенсилвания” , Филаделфия – САЩ (University of Pennsylvania Law School).

Моята любов към науката и изследователската дейност ме накараха да се завърна обратно в университета като докторант и преподавател на свободна практика.

През 2015г. завърших успешно докторантура по гражданско процесуално право в СУ „Св. Климент Охридски” с тема на дисертационния труд „Доказването във въззивното производство на съдебния исков процес”.

Преподавател съм по гражданско процесуално право в Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет. Водя семинари като лектор на частна практика по облигационно право /събиране на вземания/ и трудово право. Често съм канен в редица телевизионни предавания с правна тематика.

Кариера и призвание като адвокат

С годините натрупах богат опит в сферата на търговско, вещно, трудово, административно, застрахователно, данъчно и наказателно право. Считам, практиката си за изключително успешна. През изминалите 13 години адвокатска практика спечелих важни дела и разреших много проблеми, което ме изпълва с удовлетворение и гордост. С изграждането на моята адвокатска практика и с годините осъзнах, че добрият адвокат трябва да приема работата си отговорно като свое призвание, да обогатява непрекъснато своите знания и да се усъвършенства в тънкостите на професията. Мога да предложа на моите клиенти компетентност, професионализъм, по – дълбоко разбиране на проблемите, различни гъвкави варианти за тяхното разрешаване и изпълнение на поетите задължения.

Обслужвал съм както големи корпорации, така и обикновени граждани, но считам, че всеки клиент е еднакво важен и заслужава необходимото внимание и грижа.

Вярвам, че професионализъм в комбинация с добри намерения и компетентно водене на делата водят до отлични резултати и адекватна защита на интересите на клиента.