15 years lawyer BG

Сподели

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” за собственици и водачи на МПС е предназначена за всяко физическо или юридическо лице, което притежава МПС и което управлява такова в пределите на Република България. Моторното превозно средство трябва да е регистрирано на територията на страната и да не е спряно от движение.

Застраховката покрива отговорността на водачите на МПС, когато по тяхна вина са наранени или убити хора, повредено е или унищожено МПС или имущество. Може да се обезщетят пропуснати ползи, които са пряка последица от произшествието.

Застраховката е валидна на територията на Република България и се сключва за срок от една година. Само в отделни случаи, изрично предвидени в чл. 262 от КЗ, се допуска сключването й за по-кратък срок, но не по-малко от тридесет дни.