15 years lawyer BG

Сподели

При настъпване на застрахователното събитие застрахованият е длъжен да се погрижи, като вземе всички необходими и разумни мерки за спасяване, предотвратяване, ограничаване и намаляване на вредите. Той трябва да уведоми застрахователя и да му осигури досъп до застрахованото имущество. Необходимо е да запази увреденото имущество след настъпване на застрахователното събитие в непроменен вид за оглед от застрахователя. Застрахованият трябва незабавно да уведоми компетентните органи и да докаже настъпването на застрахователното събитие и размера на причинените вреди. Трябва да съобщи на застрахователя всички сведения и обстоятелства, свързани със застрахователното събитие и да пази доказателствата. Застрахованият е задължен да положи грижата на добрия стопанин.