15 years lawyer BG

Сподели

Подведомствеността от гледна точка на органа е неговата компетентност да издаде определен държавен акт, а от гледна точка на въпросите, които органът е овластен да решава, подведомствеността е тяхното подчинение на неговата власт, тези въпроси /дела/ са „под неговото ведомство“, т.е. те са му подведомствени.

Подведомственотта е правото и задължението да се издаде съответния държавен акт.

Подведомствените на съдилищата дела се разпределят между тях чрез правилата на подсъдността. Подсъдността е производна от подведомствеността. Подсъдността от гледна точка на съда е компетентността да разгледа определена група дела, а от гледна точка на тези дела подсъдността е тяхното подчинение на правосъдната власт на съответния съд.