15 years lawyer BG

Сподели

Заповедното производство е факултативно, едностепенно и писмено производство, което е предоставено в родовата подсъдност на районните съдилища. Алтернатива на основното исково производство. Целта е да се издаде заповед за изпълнение или незабавна заповед за изпълнение. Заповедното производство е част от изпълнителния процес. Целта е бързина и процесуална икономия при събирането на някои вземания или предаване на вещи при определени предпоставки.