15 years lawyer BG

Сподели

Доказването в гражданския процес е съвкупността от процесуалните действия на съда и страните, насочени да се разкрие с помощта на доказателствените средства истина то относно фактите, релевантни за спорното право. Доказването като процесуална дейност включва посочването, представянето, събирането и обсъждането на доказателствени средства.