15 years lawyer BG

Сподели

Минималният брой лица за учредяване на едно сдружение е 3. Ако сдружението се самоопредели в обществена полза то тогава учредителите трябва да бъдат 7 физически лица или 3 юридически лица. За разлика от сдруженията, фондациите нямат членски състав. Фондацията се определя като юридическо лице без членове, на което гражданско-правните субекти, които го създават, предоставят безвъзмездно имущество за определени нестопански цели, които то ще осъществява.