15 years lawyer BG

Сподели

Предлагам пълно правно обслужване и съдействие при осъществяване на сделки с недвижими имоти. Изготвяне на нотариални актове, справки за тежести, проучване правата на праводателя продавач, удостоверение за тежести, данъчна оценка, удостоверение от кадастъра, осигуряване на нотариус за изповядване на самата сделка в точен час – бързо и експедитивно. Правно обслужване и проучване на недвижими имоти, обявени за продажба на публична продан по изпълнителни дела и имоти от дружества, обявени в несъстоятелност.