15 years lawyer BG

Сподели

След получаване на преписката в едномесечен срок административнонаказващият орган трябва да се произнесе с наказателно постановление. В шестмесечен срок от съставянето на акта трябва да се наложи наказанието.

Административнонаказателни органи са ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общите, а също така и длъжностните лица и органите, овластени от съответния закон или указ. Такива са още и съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или указ случаи. Актосъставителят и наказващият орган никога не съвпадат.

Административното наказание се налага, след като актът бъде проверен от административния орган за обоснованост и законосъобразност и само ако се докаже, че има нарушение и виновно лице, автор на нарушението. Издава се наказателно постановление, съдържащо определените от закона реквизити, което се подписва от длъжностното лице, което го е издало.