15 years lawyer BG

Сподели

Административната принуда е вид държавна принуда и представлява крайно средство за осъществяване на различни правоотношения, възникващи в сферата на изпълнителната дейност. Използва се само в определени от правото случаи.

По своето същество административната принуда е външно психологическо или физическо въздействие върху съзнанието или поведението на адресатите на административноправните норми. Прилага се от административни органи и е правна принуда, защото е уредена в правни норми. Освен това, тя е държавна принуда, извършва се във връзка с развитие на извънслужебни отношения, което означава, че не е проява на дисциплинарна власт.

Принудителните административни мерки са действия на администрацията по прилагане на диспозицията на определена правна норма. Уредени са в раздел 3 от ЗАНН. Биват превантивни (предупредителни), преустановителни и възстановителни.

Превантивните принудителни мерки се прилагат във връзка с предстояща опасност от извършване на нарушение.

Преустановителните мерки са приложими при вече осъществяващи се неправомерни деяния, чието извършване не е приключено към момента на вземане на мярката. Целят пресичане продължаването и довършването на конкретното закононарушение.

Възстановителните принудителни административни мерки са предназначени за отстраняване на реално настъпили увреждания от закононарушения. Не е необходимо тези последици да бъдат непременно имуществени.

Принудителните административни мерки не могат да бъдат прилагани произволно. Налагат се по реда и начина, предвиден в правната норма.